I MEDIA

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var i forrige uke på besøk hos Alta kommune for å se på deres nye 3D-hule.

I hulen fikk hun se hvordan man brukte moderne teknologi til å visualisere nye byggeprosjekter i planlegginsfasen. Mæland uttalte til avisen at hun så mer på et par timer i Alta enn på mange andre steder i landet og at hun ville reklamere for innovasjonstakten i kommunen.

BA næringen ønsker seg å få til en sterkere digitale omstilling

Årlig investerer Norge ca 440 mrd kr i bygg og anlegg (BA). Investeringene må innrettes mer mot behovet for digital omstilling i bygg -og anleggsprosjekter. NHO Arktis, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Smart Construction Cluster (SCC) møtte statsminister Erna Solberg og representanter fra flere departementer, fredag 16. mars.

Med 3D-hula på universitetet blir Alta en virtuell realitet

I februar flytter Altas bygg- og anleggsnæring inn på UiT campus Alta.

– Vi flytter inn i den digitale hula. BAE-næringa går heldigitalt, sier Tor Arne Bellika i Smart Construction Cluster fornøyd.

Alta blir dermed en virtuell realitet. Det er Alta kommune, UiT Norges arktiske universitet og næringsklynga med Altas bygg- og anleggsnæring som går sammen om pilotprosjektet som blir Norges første heldigitaliserte 3D-rom.

Se pdf av saken her.

Nytt 3D-verksted i Alta skal heldigitalisere byggeprosjekter og forenkle samarbeidet mellom næringslivet, kommunen og innbyggerne.

– Det har vært godt å være i Alta for byggenæringen, for Alta er en av Nord-Norges raskest voksende lokalsamfunn. Det gjør at det blir mange oppdrag.

– Og nå, med et nytt digitalt senter på UiT Norges arktiske universitet i Alta, så blir vi en av landets mest fremoverlente kommuner innen digitaliseringen av byggenæringen.

Det er både dyrt og dumt og bygge feil

Til vanlig er de konkurrenter, nå tar byggebransjen grep for å bygge smartere.

– Vi har snakket om dette i 15 år. Hvordan digitalisere bransjen.
Til vanlig kjemper hun om å vinne byggeanbud sammen med de andre entreprenørkjempene i Tromsø, Consto, Totalrenovering og Econor.

Nå har konkurrentene og flere aktører innen bransjen – slått hodene sine sammen i et styringsnettverk – med et internasjonalt navn: Smart Construction Cluster Tromsø.


Les hele saken her. (For Nord24 abonnementer)

Se pdf av saken her.

Selvom det skjer spennende ting i den norske byggenæringen, er det mye å hente innen digitalisering og nye samarbeidsformer. Virtual reality gir mange nye muligheter. I Alta jobber Smart Construction Cluster (SCC) for økt digitalisering og smartere byggeprosesser.

Les hele saken her (fra side 97 til 100)

Kanskje er framtidas meglere utstyrt med en portabel VR-skjerm der boligkjøperen tar på seg 3D-briller for å sjekke ut hvordan det er å bo i sin nye leilighet – som ennå ikke er bygd?

Er du ikke Nordlys abbonnement: Se pdf av saken her.

Under en presentasjon i rådhuset onsdag formiddag, kom det fram at det digitale verktøyet kan redusere bygge-, drifts- og vedlikeholdskostnader med opptil 20 prosent.

Er du ikke iTromsø abbonnement: Se pdf av saken her.

Hensikten med møtet i Alta var å tenke litt høyt sammen, forteller grunder og daglig leder i Catenda, Håvard Bell.  Tilstede på møtet var også flere av SmartDoks lokale kunder, Harald Nilsen Entreprenørforretning AS og Ulf Kivijervi AS, samt representanter fra Verte Arkitekter AS og den nye spennende klyngen Smart Construction Cluster fra Alta.

Tor-Arne Bellika er forbauset over kraften og lønnsomheten i bygg- og anleggsbransjen i Alta.

Arbeidet med å digitalisere hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen er et internasjonalt prosjekt som krever omstilling og nytenkning i alle ledd. Mandag og tirsdag i uke 22 ble det holdt et internasjonalt digitaliseringsseminar for IKT, bygg og anleggsbransjen i Alta.

Innovasjon Norge bevilger 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og nå får noen utvalgte miljøer penger for å kunne gi dem det de trenger.

Smart Construction Cluster lokalisert i Finnmark får 0,9 millioner kroner til
Tilrettelegg for oppgradering av UiTs byggingeniør- og masterutdanninger på området BIM.

Troms og Finnmark Fylkeskommune er initiativtakere til Klyngeforum Arktis hvor Smart Construction Cluster er invitert inn og har fått sin første kvalitetssertifisering sammen med 5 andre næringslklynger i Finnmark og Troms.

“Det er et mål for fylket og få frem innovative næringsklynger gjennom koordinert innsats i Finnmark, sier Erle Holm-Varsi Klyngekontakt i Finnmark fylkeskommune. ”

Har du ikke Altaposten Pluss abonnement: Se pdf av saken her.

Vårt initiativ med Digital BA-Lab på UiT i Alta har fått innvilget totalt 3 millioner kroner.

NRK Nyheter sitt videoinnslag fra 01.11 om prosjektet her (spol frem til siste innslag ca. 3,15 min).