MEDLEMSFORUM

Felles vekst

Smart Construction Cluster skal være en pådriver for at medlemmene fokuserer på felles vekstmarkeder og gradvis bygger opp og delfinansierer en portefølje av felles forsknings- og innovasjonsprosjekter som realiserer identifisierte vekstmuligheter innenfor de definerte strategiske satsingsområdene.

Forumene fungerer som en støttefunksjon overfor medlemmene, og fasilitere for:

  •  Eksternt og internt informasjonsarbeid om klyngen, regionen, medlemmene, marked, innovasjon og internasjonalisering
  •  Tilrettelegging og støtte for medlemsdrevne møteplasser; medlemsmøter, konferanser, arbeidsgrupper, faglige forum og prosjektgrupper
  •  Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer og andre arrangementer i tråd med mål som styret vedtar i tett samarbeid med medlemmer og partnere
  •  Utvikle prosjekt som gir grunnlag for å skaffe delfinansiering til porteføljen av ideer, konsept og fellsprosjekt og -satsinger
  •  Stimulering til utvikling av nye gründervirksomheter og knoppskytingerArbeid med å sikre tilgang til kompetente talenter på vegne av og sammen med medlemmene