TEMA: Forretningsmuligheter med BIM og visualiseringsteknologi

PÅ AGENDAEN: BIM-bruk vil gi byggherrer kortere plan- og byggefaser, bedre og billigere prosjekter. Bransjen i Alta vil merke dette gjennom nye krav i anbudsinnbydelsene fremover. Først i Omsorgssenter og Nærsykehus prosjektene. I seminaret presenterer vi hva dette gir av muligheter for andre byggherrer og for næringen i Alta.

  • Alta kommune presenterer sitt BIM prosjekt og  hvordan BIM vil påvirke både byplanlegging  og byggesak.
  • Ulf Kivijervi AS presenterer hvordan de forbereder seg på BIM relaterte krav i anbud og har testet Altas første BIM-kiosk på byggeplassen.
  • Fra Finland kommer våre finske partnere og presenterer finske erfaringer med hvordan BIM basert visualiseringsteknologi gir vesentlig bedre og billigere bygg.

Vi befester Alta som næringens digitalekraftsenter og planlegger Norges første fullskala 3D visualiseringssenter.

Dette vil gjøre det mulig for alle involvert i byggets planlegging, utforming og bruk til å spasere sammen virtuelt rundt i en bydel eller i sin fremtidige leilighet eller arbeidsplass. Man vil kunne diskutere utforming av reguleringsplan, uteområder, eller konkret utforming  av rom, plassering av utstyr i et anlegg eller bygg –  lenge før bygging startes.

Dette vil ikke realiseres uten at mange i næringen blir med;

På vår felles digitale reise er det de som er aktive som høster fordelene. Blir dere med?