Hjem fra Oulu med sekken full av samarbeidsmuligheter

Direkteruta fra Tromsø mot Luleå i Sverige og Oulu Finland gjør at det mye enklere å samarbeide over grensene på nordkalotten. Direkteruta med to flyvninger hver dag er en av de første konkrete samarbeidsaktivitetene under det nye Arctic Europe samarbeidet som Oulu by har invitert Alta Kommune inn i. En delegasjon på 22 nordmenn organisert av Altas Smart Construction Cluster  kom fredag 11. november hjem etter en rekke spennende møter i Oulu.
Oulu er en by på størrelse med Trondheim og er Nordkalottens  ubestridte teknologihovedstad. Nå har Oulu tatt lederskapet i et bredt samarbeidsinitiativ som ble lansert under kong Harald og dronning Sonjas besøk i Oulu i september i år.  Sin vennskapsby Alta inviterte de til Oulu for å diskutere konkrete samarbeid på viktige områder som samferdsel, utdanning, forskning og ikke minst næringsutvikling. I diskusjonene i Oulu ble det diskutert både små og store fellessatsninger;  bl.a fremføring av jernbane til Barentshavet, veiprosjekter fra Barentshavet direkte til Europa via tunell Finland/Estland, kopling av Finland til en internasjonal fiberforbindelse som vurderes ilandført i Troms eller Finnmark.
Fremover vil det løpende rapporteres om både store og små fellesinitiativer som ble diskutert av den norske delegasjonen som besto av 3 sentrale politikere fra Alta; Erik Otto Aas, Ole Steinar Østlyngen og Kristin Jensen, Alta Næringsforenings Kjetil Kristensen,  Kunnskapsparken Origos Astrid Tugwell, samt representanter fra  Norges Arktiske Universitet i Alta og Narvik og ikke minst en  gruppe fra Alta Kommunes avdeling for samfunnsutvikling og fra det store Omsorgssenterprosjektet.