En smart næring er en samlet næring

Næringsklynger er velprøvde og effektive omstillingsmotorer. I mer enn 15 år har norsk Olje, Gass og Maritime næringer bygget et nettverk av sterke regionale næringsklynger som løfter hverandre opp og frem i digitaliseringen både lokalt og globalt. Nå står IT- og BAE-eventyret for tur.

Spesialiserte klyngeregioner 

BAE næringen er Norges største distriktsnæring og den nasjonale og internasjonale konkurransen om oppdragene øker kraftig. 

– Ved å satse sammen på en digital omstilling kan man realisere potensialet i den lokale BAE næringen, som er avgjørende for å beholde og styrke BAE næringen som en stor lokal jobbskaper, sier Tor Arne Bellika, Prosjektleder for klyngeutvikling i Smart Construction Cluster (SCC). 

I omstillingsprosesser er klyngenes rolle å engasjere og samle de lokale, både private og offentlige bestillerene og næringen for å utvikle en felles regional samhandlingsarena. Ved å satse på og utvikle den lokale kompetanse kan man øke konkurransekraften lokalt, og skape spesialiserte klyngeregioner, som kan gi internasjonale ringvirkninger.

Smart Construction Cluster - Samhandlingskapasitet

BILDE: Universitetet i Tromsø og Alta kommune har sammen med klyngen, som representant for næringa, realisert et Visualiserings- og Samhandlingssenter (ViA) på UiT, Campus Alta. Senteret utstyrt med visualiseringsverktøy spesielt designet for BA-prosesser og er tilgjengelig for den lokale næringa.

Digitaliseringsverktøy nr. 1

I forbindelse med Bygg 21 Signaturen har SCC, sammen med Construction City Cluster i Oslo, forpliktet seg til å samle alle de ulike regionale BA-relaterte klyngene under Bygg Reis deg 16.-19. oktober. Målet er å samordne klyngenes bidrag til at Norges største distriktsnæring tar i bruk anbefalingene.

– Der det er klynger er det samhandlingskapasitet. Vi har ambisjoner om å strekke oss etter olje- og gassnæringen. De har utviklet nærmere 10 ulike klyngeinitiativer som både samhandler og konkurrerer, og de har lykkes med både omstilling, digitalisering og å skape økt eksport, sier Bellika.