Kåre skal lede det digitale samhandlingsløftet sammen med byggenæringen i Alta.

Fra 1.1 overtar  Simensen rollen som  daglig leder i Smart Construction Cluster her i Alta etter Tor Arne Bellika. Kåre ser frem til en svært spennende jobb, der nye samarbeidsformer i kombinasjon og bruk av ny teknologi, skal løfte bygge- og anleggsbransjen, UiT og byen Alta ytterligere noen hakk. 

Den 17.1. januar vil bli en merkedag i denne sammenheng. Byggenæring, Universitet og kommunen tar da i bruk Norges eneste visualiserings- og samhandlingssenter. 

– Dagen vil bli markert ved at vi arrangerer en konferanse som vil ha fokus på de omfattende mulighetene som et slikt senter kan tilby når nye byggeprosjekter skal realiseres, og vil demonstrere hvordan lønnsom digitalisering kan snu store avstander til en konkurransefordel, forteller Kåre.

Fra politisk hold

Konferansen retter seg til alle som har en aktiv rolle når bygg skal realiseres. Konferansen er første del av et kompetanseprogram som rulles ut våren 2019. Den påtroppende klyngelederen ønsker å se så mange av Alta og Finnmarks utbyggere, ingeniører, arkitekter, entreprenører, samt de som jobber med IT innenfor byggebransjen.

Med sin bakgrunn fra politikken vet Kåre av erfaring at for å lykkes med et “digital samhandlingsløft” må også politikerene være på banen, og ønsker derfor nye og gamle kollegaer fra politisk hold velkommen til konferansen, og til å delta på vårens kompetanseprogram.

For egen del ønsker jeg at også politikere vil delta av den årsak at det er de som tar beslutningene når nye kommunale bygg skal realiseres. Av egen erfaring så vet jeg at vi alle bare kan bli bedre, sier Simensen. 

Foto: Stefan Bellika

Nordisk digitaliserings prosjekt

Tor-Arne Bellika blir i Simensens nye team og skal jobbe med et Nordisk prosjekt med Digitalisering av BA næringen. Mer om dette prosjektet kommer.

Saken er skrevet i samarbeid med Kronstadposten.