Videreutvikler samarbeidet i Oulu

Smart Construction Cluster ved Tor-Arne Bellika har vært i Oulu i begynnelsen av oktober for ¨å delta på Industry Summit konferansen og diskutere videre samarbeid med våre finske partnere i forbindelse med et EU prosjekt.

Alta og Oulu sammen om EU prosjekt

Oulu by, UiT, Smart Construction Cluster og Alta kommune skal jobbe sammen i et felles EU/INTERREG prosjekt. Prosjektet går under navnet ICNB og har som hensikt å utvikle åpne standarder spisset mot smartere bruk av ressurser og mer bærekraftige løsninger for energibruk i alle deler av byggets livssyklus. I februar 2018 kommer prosjektdeltakerne til Alta og skal se nærmere på bruk av BIM modeller som grunnlag for saksbehandling av byggetillatelser og i byplanleggingen. I tillegg skal man sammen se på nødvendige felles kompetansetiltak. De praktiske stegene er at hele prosjektet samles i Alta og at det gjennomføres tilleggsaktiviteter for både kommune/byer, Universitetene og ikke minst matchmaking av norske finske bedrifter.