Gevinstrealiseringsprogrammet // Dokumentasjon

WS3 // 28. november

Produksjonsgrunnlag og samspill


Onsdag 28. november var tiden kommet for WS3 i Gevinstrealiseringsprogrammet. Tema for dagen var digitalt samspill før oppstart av bygging og i arbeid med produksjonsgrunnlag. God kompetanse på dette kan bety mye for kvaliteten på det som leveres og konkurransekraften til BA-næringen i Alta.

Med oss hadde vi Erik Rigstad som er utviklingssjef i det rådgivende ingeniørfirmaet COWI. Et av hans team var akkurat kommet hjem fra Las Vegas med prisen for verdens beste digitale utbyggingsprosjekt, Stavanger Universitets-sykehus. Prosjektet fikk prisen på grunn av måten de skapte store verdier for utbygger gjennom samtidig prosjektering, sterk brukerinnvolvering ved bruk av VR Huler og en satsning på prefabrikasjon, som fornyet bruken av BIM i design og prosjekteringsfasen.

Spill hverandre gode

Erik Rigstads oppfordret BA-næringen til å være våkne og bli bedre på samarbeid. Han poengterte at det er ikke alle som har de samme musklene til å være helt fremme i skoa når det gjelder teknologi og utstyr som for eksempel en organisasjon som COWI. Men det er ikke en unnskyldning for å ikke være våken og følge med på utviklingen.

– Større grad av samarbeid blir nå desto viktigere. Vi kan ikke alle bare tenke på oss selv og prøve å løpe fra alle andre. Vi må spille hverandre gode. De beste innovasjonene får du til i det øyeblikket du kobler sammen de forskjellige aktørene som vi har i rommet her i dag. Sammen finner vi de gode og lønnsomme løsningene. Her har Smart Construction Cluster tatt et steg i helt riktig retning, sa Erik Rigstad under sitt innlegg påWS3 i Alta.


Målgrupper: De som handterer utviklingen av anbud og bestillingen av bygg, samt de som skal levere anbud; eksempelvis politikere, avdeling- sledere, utbyggingsavdeling, samt entreprenører, rådgivere og arkitekter

Last ned presentasjoner

Uit, Ergo;Ego, Smart Construction Cluster, COWI Norge

WS2 // 24. oktober

Anbudsform og samspill


Workshop 2 av 5 ble avholdt på UiT i Alta 24. oktober og tok opp viktige problemstillinger i grensesnittet mellom bestilling og leveranse, rådgivernes og arkitektenes roller, involvering av underleverandører, dvs. systemleverandører i prosjektering – og viktigst av alt: hvordan både bestiller og leverandører kan utvikle og forbedre sine egne forretningsmodeller ved å jobbe strukturert, sammen.

Marius Winger, AF Gruppens “Strategi og ambisjon sjef» for blant annet milliardprosjektet i Bispevika i Oslo, var invitert til Alta for å snakke om hvordan det å tenke nytt i en ellers tradisjonell bransje kan gi store gevinster.


Målgrupper: de som handterer utviklingen av anbud og bestillingen av bygg, samt de som skal levere anbud; eksempelvis politikere, avdeling- sledere, utbyggingsavdeling, samt entreprenører, rådgivere og arkitekter

Last ned presentasjoner

WS1 // 26. september

Strategi, kontraktmodell og anbud


Formålet i workshop 1 er å synliggjøre hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeid, og følgelig hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som tilrettelegger for samarbeid. Deltakerne blir introdusert tilet internasjonalt anerkjent rammeverk for prosjektdefinisjon og strategiarbeid, som danner grunnlaget for effektiv prosjektutvikling og presise leveranser.

Ulike relevante problemstillinger, eksempelvis kontraktsform, anbudsformog anbudstidspunkt blir tatt opp som diskusjonstema, med formål åtilrettelegge for at bestillerne, med bakgrunn fra de prosjektene som har gitt de beste økonomiske og tekniske resultatene, kan legge til rette for nye, effektive utviklingsprosesser.


Målgrupper: de som definerer behovet for bygg, og har ansvaret for bestillingen av bygg: eksempelvis politikere, avdelingsledere, utbygg- ingsavdeling, m.fl. – samt totalentreprenører som ønsker innblikk i deprosessene som danner grunnlaget for anbudet.