Medlemsbedriften Anlegg Nord AS er et godt eksempel på hvordan et felles løft kan sette fart på ting!

(Teksten er hentet fra: http://www.nord24.no )


Mens de potensielle oppdragene bare ble større og større – gikk de fire entreprenørene i Anlegg Nord AS i Alta rundt og følte seg mindre og mindre.

De var fire mygg i den nasjonale anbudssammenhengen – og ingen av dem hadde omsetning, maskinpark eller mannskap stor nok til å kunne levere inn tilbud på mange av de nye prosjektene i egen region. Helt til de kom på den geniale ide å etablere et felles selskap som kunne bruke maskinene og mannskapet til dem alle – og skaffe dem oppdrag av nasjonal klasse.
Vi ønsker å skape en felles bedriftskultur – og at alle skal kunne jobbe med alle, forteller Christian Oskarsson, daglig leder i anlegg Nord AS.
Han eier selskapet sammen med de fire Alta-entreprenørene Arvid Thomassen, Daniel Jakobsen, Roy Yngve Thomassen og Svein Thomassen, med hver sin femtedel. Selve selskapet Anlegg Nord AS eier ikke så mye mer enn en verdifull selskapsavtale, noen kloke hoder, en administrasjon og kontorutstyr. Men gjennom eiernes egne selskaper råder Anlegg Nord AS over til sammen 100 maskinenheter og per tiden 60 – 70 ansatte.
Fra stort sett å konsentrere seg om mindre oppdrag i nærområdet – kan den nye sammenslutningen operere i hele landsdelen. Markedet har de definert fra Bjerkvik til Kirkenes. De har hatt oppdrag blant annet på Senja og i Manndalen. I denne måneden sender de 18 mann til Sørkjosen for tunnelarbeid – da som underentreprenør for Skanska.
Vegvesenet gjennomføringsmodeller Smart Construction Cluster Alta