Opplæringsprogram for Visualisering og samhandlingssenteret

I et produksjonslokale tilhørende Collaprime Oy i Helsinki klargjøres denne uken to VR/AR  huler. Den ene skal til Alta og den andre skal til bygge- og oljenæringen i Uralsk, Kazakstan.
Samtidig sitter et team i Alta og planlegger opplæringstilbudet rundt VR Hulen og hele samhandlingsLaben. Opplegget er felles for Alta, Helsinki og Uralski Kazakstan. Begge hulene utgjør kjernen i en samhandlingslab. Et av de viktigste målene med bruken av samhandlingslaben er å finne og løse de aller største mulige konkliktene tidligst mulig i et prosjekt. Konflfiktnivået i byggenæringen bare øker.
«Dette går ikke lenger. Situasjonen med stadig flere byggetvister er blitt dramatisk forverret de siste årene»
– Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)i en artikkel i Aftenposten.
Vi tror vi har noe av løsningen.