Altas egen Smart Construction Academy AS lykkes digitalt i Norden

I 2017 gikk 6 lokale selskaper knyttet til BA bransjen i Alta sammen om å etablere en nytt kompetanseselskap. I mai 2020 landet de sin første store nordiske kontrakt.
Forretningsideen var å adressere behovet for kompetanse på digital omstilling og nye digitale verktøy og arbeidsprosesser i BA næringen. Nå er oppstartsselskapet i gang med å levere på internasjonale oppdrag og står overfor spennende muligheter for å skaler opp satsningen.
 
Utviklingsarbeidet er koblet til og har gått i parallell med Smart Construction Cluster, Alta Kommune og UiTs utvikling av Visualiseringssenteret i Arktis. I løpet av 2020 skal ViA forsterkes ytterligere. Senteret få nasjonal status som Norsk Katapult senter i den nasjonale Katapultsatsningen er Smart Construction Academy AS (SCA) nå den sentrale kompetansetilbyderen.
I mai 2020 vant SCA sin første store kontrakt på digitalt levert kompetanse til BA næringen med dette tilbudet i samarbeid med Ålesund Kunnskapspark (ÅKP)  Nå  skalerer SCA opp tilbud om nettleverte webinarer både i Norge og i Norden.

Nordisk samarbeid, lokalt tilbud

Smart Construction Academy jobber tett med de ledende kunnskapsmiljøene i Norden og leverer egen og partneres kunnskap digitalt til næringen. Kompetansen leveres over nettet, uten dyre reiser, høye kursavgifter og behov for å ta kursdeltakere ut av betalte jobber. Fokus er på å bistå oppdragsgiver og næringen med økt evne til å samhandle, med mål om at BA-prosjekter skal dekker behovene til brukere bedre, og halvere prosjektenes  leveransetid  med 20 % lavere byggekostnad og opptil 10 % lavere kostnader i bruksfasen. 
Nå arbeides det med nye lokale kompetansetilbud til BA næringen i Nord-Norge.
 

Les mer om Smart Construction Academy AS og kompetansetilbudene som nå ligger ute på hjemmesidene.


Ta gjerne en smaksprøve ved å melde dere på dette gratis webinartilbudet som går 15 og 17 juni kl 12-13. Webinaret har nordiske deltakere og går på engelsk. Innholdet oppsummerer essensen av verdiene som kan skapes  ved  digital omstilling  og hva som skal til for å følge etter andre bransjer som har gjennomført omstillingen; bl.a. maritim næring, mekanisk industri og olje og gass.
Ta kontakt for en prat om hvordan SCA og SCC kan bidra til kompetansebaserte fortrinn for klyngens medlemmer.