Statministeren fikk råd om omstilling av BA-næringen som kan frigjøre 100 milliarder pr år.

Årlig investerer Norge ca 440 milliarder kroner i bygg og anlegg. En politisk tilpasning av tiltakene i Jeløya erklæringen til behovet for digital omstilling av Bygg og Anlegg viser at en tung politisk forankret satsning er svært lønnsom. Analyser viser at vi  kan bygge 25% mer vei og bygg for samme  investeringsbeløp.

Sammen med NHO og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) tok i Smart Construction Cluster initiativet til et møte med Statsministeren og representanter for flere departementer fredag 16/3. Statsminister Erna Solberg var i Alta for et toppmøte om kompetansebehovene som veksten i Nord-Norge skaper og for å ta imot vinnerne av Finnmarksløpet.

Politisk tilpasning for å styrke omstillingsevne

I møtet presenterte vi klyngesatsningen her i Alta og hvordan vi jobber både nasjonal og internasjonalt. Med utgangspunkt i tiltakene i Bygg 21 strategien, Digitalt Veikart for BA næringen og Jeløya erklæringen viste vi hvordan politisk tilpasning av Jeløya tiltakene ville kunne øke farten på omstillingen. Omstillingen måtte ledes av de berørte bedriftene og en sterkere regional forankring av omstillingen er nødvendig. Det offentlige må raskt bygge bestillerkompetanse på heldigitale BA bestillinger og må aktivt bruke sin innkjøpsmakt til å styrke konkurranskraften til de bedriftene som investerer i digitaliseringskompetanse.

Statsministerbesøk: Klyngeleder Tor-Arne Bellika presenterer klyngesatsningen Smart Construction Cluster for Statsminister Erna Solberg.
(Foto: Ann Christin Pettersen)

«Vi har investert tungt i å bli en ledende digital Byggentreprenør, men vi får alt for sjelden brukt kompetansen, det offentlige bestiller fortsatt på gamlemåten», sa styremedlem Eirik Kivijervi i møtet med Statsministeren.