Kjære medlemmer

vi vil igjen takke for tiden, arbeidet og engasjementet dere la ned på forrige ukes strategiworkshop. Vi fikk mye gode innspill og ikke minst så ble vi alle litt bedre kjent med både hverandre og forventinger til medlemskapet og klyngeprosjektet.

Neste steg

Neste steg er at styret møter tirsdag 29/8 kl 18:00-21:00 for å diskutere utkast til visjon, mål og utkast til prioriterte aktiviteter de neste tre årene. Torsdag 31/8 kl 08:00-09:00 presenterer vi dette for medlemmene i et kort medlemsmøte i Kunnskapsparken. Fredag 1/9 sender vi vår plan og håper at vi vinner frem. Det vil potensielt gi 10-20 millioner til videreutvikling av næringen frem mot 2022.