Klyngen går for samarbeid med Tromsø

Sammen med EU prosjektet Nordic Business Support (NBS) har vi jobbet mot BAE og IKT miljøet i Tromsø for å se på mulighetene for å dra igang lokal Smart Construction Cluster aktivitet i Tromsø som kan forsterke noe av det vi gjør i Alta ytterligere.

I dette arbeidet har Tromsø Kommune engasjert seg sterkt og er i ferd med å bli en viktig pådriver i digitaliseringsarbeidet i Nord-Norge. Sammen med våre norske og finske partnere arrangerte NBS og Smart Construction en workshop der vi i foajeen i rådhuset i Tromsø demonstrerte bruk av VR Hule og ny metodikk for mer brukerdrevet utforming av prosjekter. Tromsø Kommune stilte med BIM modellene for det nye Tromsøbadet og omsorgstilbudet Otium og både Byutviklingskomiteen og Helse og Velferdskomiteen var innom og fikk demonstrert hvorfor digital visualisering er så viktig for bedre og billigere prosjekter.
I en kommentar til iTromsø sier utbyggingssjef i Tromsø kommune, Øystein Dale, at de digitale verktøyene må i bruk så raskt som mulig.
– Men vi kan ikke jobbe på hvert vårt nes. Her må det samarbeid til for å redusere investeringene.
Smart Construction Cluster Tromsø VR Otium

Bildet viser en gruppe av ledende representanter for Tromsø Kommune, Eiendomsutviklere, arkitekter og ledende entreprenører under gjennomgangen av de nye prosjektene Tromsø Kommune planlegger.

Les omtale av workshopen i: Nordlys og iTromsø