Et digitalt samhandlingsløft

Norges eneste Visualiseringssenter åpner dørene 17/1 2019. Med mange norske og internasjonale partnere lanserer vi et omfattende opplæringsprogram.

Programmet skal gi deltakerne innsikt i hvorfor, og hvordan standardiserte prosesser, BIM bruk, Virtuell Design (VDC) og samtidig prosjektering gir betydelige gevinster for byggherrre, leverandørene og ikke minst for brukerne av byggene.

..a collaboration is a purposeful relationship in which all parties strategically choose to cooperate in order to accomplish a shared outcome.

– Rubin, Hank (2009). Collaborative Leadership

Få med deg dine kollegaer og samarbeidspartnere

Hvis du vil lære å ta i bruk Visualisering- og samhandlingssenter (ViA) til å bestille og bygge bedre bygg og vinne anbud, bør du og de du ofte jobber med i prosjektene, delta på disse kursene. Da får dere stor effekt av dette kompetanseløftet.

We delay start by a year and save six years and 300 million euros in construction alone in whole project. 

– Kari-Pekka Tampio, Program Director at Northern Ostrobothnia Hospital District.

PRISER

Pr. pers.: 3000,-  pr, kurs

Medlemspris pr. pers.: 2400,- pr. kurs.

Frist for påmelding er fredag 11/1.


 


OBS

Ny påmeldingslink etter 2/1.

BETINGELSER

Meldt forfall etter 11/1 faktureres med 50% av kost. Uanmeldte forfall faktures fullt ut.