Nye kontraktformer og gjennomføringsmodeller

Bygg- og anleggsnæringen ser en økning i større og mer komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Samtidig ser vi at nye kontraktsformer anvendes i større grad.

Dette er et område som Smart Construction Cluster vil følge nøye og få frem piloter på. De nye kontraktsmodellene er basert på økt samhandling i prosjekt-planlegging og gjennomføring. Økt bruk av felles BIM modeller er en av faktorene som gjør mer samspillorienterte kontrakter mulig. Typisk involveres entreprenør og underentreprenører mye tidligere.

Oppretter nytt bygg- og miljøteknikk professorat

Et nytt professorat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal gi forskningsbasert kunnskap om slike modeller. Professoratet opprettes ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og vil ha Ph.d.-kandidater og masterstudenter knyttet til seg. – Måten vi planlegger, gjennomfører og organiserer enkelte prosjekter på kan utvilsomt gjøres bedre, sier vegdirektøren.

– Måten vi planlegger, gjennomfører og organiserer enkelte prosjekter på kan utvilsomt gjøres bedre, sier vegdirektøren.