Velkommen til SCC-frokostmøte på ViA, UiT Campus Alta

Tema for dette åpne medlemsmøte er Bruk av digitale løsninger i bygge- og anleggsbransjen.

Denne gang skal vi bli litt mere kjent med SmartDok, GeoNord og Alta Kommune.

Medlemsmøte vil også være en del av arrangementene i Arctic Innovation Week.

Agenda

  • Velkommen v/Styreleder og daglig leder
  • GeoNord v/ Per Espen Kjellmann vil presentere Rigelmap for produksjon av georefererte kart og byggetegninger.
  • SmartDok   v/Sondre Andresen vil presentere det mangfold av muligheter som ligger i deres produktportefølje
  • Alta Kommune v/Reidar Olsen vil fortelle hvordan Alta Kommune bruker Cityplanner i plansammenheng og vise en del konkrete utbyggingsprosjekter.

Ta gjerne med flere fra din bedrift. Av hensyn til matserveringen ber vi om tilbakemelding om dere vil delta på medlemsmøte og vi ber dere sende en epost til Kåre Simensen senest fredag 18.okt. om hvor mange fra deres bedrift som kommer.