Tilbud om sertifiseringskurs for bruk av ViA

Medlemmene har oppdaget ViA og investerer i kompetanse, sertifisering og forretningsutvikling i bruk av Visualiseringssenteret. Smart Construction Cluster, UiT og Alta Kommune sin fellessatsning ViA skaper nå stadig flere synlig vekstmuligheter for medlemmer i klyngen og de pilotprosjektene vi har etterlyst dukker nå opp. 

Verte Arkitekter, Visjona, Alta Kommune, UiT og WSP går nå foran og de har nå alle fått flere ansatte gjennom opplæringen og sertifiseringen. Sertifikatet gir adgang til å bruke lokalene og alt ustyr i ViA uten å ha driftsansvarlige fra UiT tilstede. Det innebærer at de sertifiserte  kan starte arbeidet med å eksperimentere og utvikle egen bruk av labene, samt utvikle tjenester til kunder der tilgang til Via inngår.

Foreløpig er kurset og tilgang til senteret fortsatt helt gratis.

Klyngens daglige leder Kåre Simensen har også sertifisert seg, og er nå i gang med å trene på bruken av alt utstyret og med å utvikle medlemstjenester og tjenester til store oppdragsgivere og deres byggeprosjekter. Endel av det vi  jobber med er markedsføring av ViA overfor store utbyggere og mer enkle tjenester som f.eks lisenser til endel viktig programvareverktøy på felleslisenser for klyngemedlemmer. Her trenger vi innspill og forslag fremover.
UiT har utviklet et opplærings og sertifiseringstilbud på 4 timer hvor 3-6 personer går gjennom en opplæring i tre deler. I tillegg til dette utvikler vi et tilbud der de som sertifiserer seg, alene eller sammen med andre,  blir utfordret på  hvordan de alene eller sammen med andre medlemmer kan skaffe seg unike kundefordeler ved å utnytte tilgang til ViA som konkurransefordel. Vi oppfordrer medlemmene til å gå sammen om å gjennomføre sertifiseringen for å se nærmere  på samarbeidsmuligheter.
De som er interessert i å starte på en slik prosess med å delta i opplæring
kan henvende seg til Kåre Simensen.
Telefon: +47 901 87 642

Eller Senterkoordinator,  Fanuel Gebreyesus: