Workshop i Tromsø 18.-20. november

Bli med på to dager hvor bestillerkompetanse, industrialisering og BIM er i fokus. Det blir erfaringsutveksling fra ulike norske og svenske prosjekter. Et av casene vil være Alta Omsorgssenter og erfaringene rundt økt bruk av industrialisering og brukerinvolvering.

Workshopen er i regi av Digitize AEC, det 3-årige EU prosjektet Digitize AEC der 15 kommuner på Nordkalotten samarbeider om å utvikle digital bestillerkompetanse sammen og å drive leverandørutvikling sammen med BA næringen.

Se detaljert program under eller last ned her:

Workshopen er gratis for alle medlemmer i Smart Construction Cluster.

Påmelding til Tor Arne

Bidrar på kompetanse

Smart Construction Cluster har en sentral rolle i kompetansedelen av prosjektet som går ut i 2021 og omfatter tre viktige arbeidspakker.

Prosjektet som går ut 2021 omfatter tre viktige arbeidspakker:
  • et kompetanseprogram for digitale oppdragsgivere.
  • etablering av nye BA klynger på nordkalotten for å styrke omstillingsevnen i næringen
  • internasjonalisere BA næringen ved å skape markedsmuligheter over grensene og forlenge leveransekjedene- finne internasjonale underleverandører.