Verdifull involvering av underleverandører

AF Gruppen ser stor verdi i å hente inn kunnskapen som sitter hos leverandør før det inngås avtaler om leveranse. I Workshop 2 forteller Marius Winger sine erfaringer med dette og rollen som innkjøpssjef i Bispevika prosjektet.

Bispevika-prosjektets økonomiske og kvalitative resultater så langt, stiller i en egen klasse. Med ambisjonen om å kutte prosjektets kostnader med 40%, uten at det går på bekostning av kvaliteten, er dette et «byggeventyr» som vi alle kan lære noe av;

Byggetrinn 1 ligger 46 % under budsjett/målpris, med betydelige besparelser også på tid, og interessant nok har kvaliteten gått opp samtidig. 
Hvordan? Ved å se på prosjektering og involvering med nye øyne.