På tide med en klapp på skulderen?

Marius Winger, AF Gruppens “Strategi og ambisjon sjef» for blant annet milliardprosjektet i Bispevika i Oslo, var invitert til Alta for å snakke om hvordan det å tenke nytt i en ellers tradisjonell bransje kan gi store gevinster. Han ble imponert over hvor langt miljøet i Alta har kommet og mente at viljen til å samarbeid og utfordre de tradisjonelle metodene var unik.
Jeg er ikke sikker på at dere selv anerkjenner hvor langt dere egentlig har kommet”, sa Marius Winger da han oppsummerte for dagen.

Verdifult samarbeid 

Tema for dagen var hvordan byggebransjen kan skape bedre samarbeid mellom de involverte i byggeprosessen. Winger har presentert AF gruppens strategier i hele Norge, men dette var første gang han opplevde at representanter fra kommunen, arktitekter, entreprenører og rådgivere satt ved samme bord og diskuterte hvordan de kan skape mer verdi ved å samarbeide bedre.

Spennende ting på gang

Det er spennende ting på gang for bygg og anleggsnæringen på UiT Alta. Workshopen var en del av forberedelsene for det som er i vente på nyåret når splitter nye samhandlingslokaler og -verktøy blir stilt tilgjengelig for næringa. 
Saken er skrevet i samarbeid med Kronstadposten.

Dokumentasjonssider

Det er nå lagt ut dokumentasjon fra både WS1 og WS2 på en dokumentasjonsside som vil bli oppdatert løpende.

Arkitekter, rådgivende ingeniører; vi ønsker spesielt å se dere på WS3!

Tema for dagen er “Samspill og produksjonsgrunnlag”, og vi vil særlig oppfordre arkitekter, rådgivende ingeniører OG entreprenører til å delta på denne.

Beskrivelse:

Ved å involvere underleverandører og ulike fag i prosjektering, kan det oppnås store effektiviseringsgevinster. En effekt er at entreprenør og leverandører produserer modeller som i større grad matcher informasjonsbehovet i produksjon og prosjektoppfølging, og kan tilpasse modellene til de produksjonsmetodene som blir valgt. En annen effekt er at entreprenører og underleverandører kan påvirke spesifikke tekniske valg ut fra generiske krav, og følgelig også påvirke og velge produksjonsmetoder i større grad. Samtidig prosjektering betyr samtidig at ulike leverandører i større grad tilpasser sine leveranser i samarbeid med andre fag, noe som igjen betyr at grensesnittet mellom vegger, rør, elektro, tekniske systemer osv. blir mer tydelig og presist. Dette betyr mer presise leveranser, raskere montasje, lavere kostnader og bedre presisjon på framdrift.